DÁMY A PÁNOVÉ, PŘISTUPTE BLÍŽE, UVIDÍTE, CO JSTE JEŠTĚ NEVIDĚLI!

CIRKUS PACIENTO
v psychiatrických léčebnách


CIRKUS PACIENTO
v psychiatrických léčebnách

je vícedenní socializační a aktivizační program pro pacienty psychiatrických léčeben (nemocnic) nebo psychiatrických oddělení nemocnic.

Čtyřčlenný tým terapeutů společně se zdravotním klaunem a s pacienty (a pokud možno i s personálem) přímo v nemocnici tři až čtyři dny v rozličných aktivitách zkoušejí, co umí, a vyvrcholením toho je závěrečné společné "cirkusové představení" pro celou léčebnu i pro veřejnost.

Projekt společně pořádá Ledovec Zdravotní klaun, o.p.s.

Krátký film o našich cirkusech najdete tuhle.
A TEĎ UŽ DÁMY A PÁNOVÉ, RAČTE VSTOUPIT!